ผอ.สพป.ศรีสะเกษ มอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 16 (เมืองจันทร์)

ต่อมาเวลา 13.30 น.ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 (ทุ่งทองกวาว)

ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ศรีสะกษ เขต 2 ได้บรรยายพิเศษ จุดเน้นและนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

– สรุปวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาจากการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565, การทดสอบ RT, NT, O-NET เพื่อวางแผน พัฒนาการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 7 ด้าน, นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY, จุดเน้น สพฐ.9 ข้อ, นโยบาย 5 SUCCESS GOAL, จุดเน้น 9 ประการ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2