อ.ม่วงสามสิบ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนคุณภาพความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา (การจัดทำแผนปฏิบัติการระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ร.ร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว /ภาพ