สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2566

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมรับมอบนโยบายจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2566 จากนั้นได้นำนโยบายมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย โดยแสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วน และมอบหมายงานเพื่อขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ