เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวี  ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านวัดบ้านบัลลังก์ และโรงเรียนวัดสถานีหนองตราด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมพบปะและตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตรวจอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมความปลอดภัยภายในโรงเรียน  (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)