ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบเงินกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียนแก่สถานศึกษานำไปสร้างบ้านให้นักเรียนที่ยากจน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นตัวแทน มอบเงินที่ได้รับจากการบริจาคเข้ากองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน จำนวน 144,319.33 บาท ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนและ นายบริสุทธิ์ นวะมะวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ เพื่อนำไปสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวของ นักเรียนในสังกัด ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 พี่น้อง ได้แก่เด็กชายชยางกูล  ทองดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เด็กชายนนทกาล เรืองอยู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ เด็กชายชุติวัติ เรืองวัติ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันได้อาศัยอยู่ในอาคารเรียนร้างที่ยุบเลิกแล้ว ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเด็กๆ และปัจจุบันอาคารหลังดังกล่าวกำลังจะถูกรื้อถอนเนื่องจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ามาขอให้สถานที่ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนในสังกัดที่มีความยากจนขาดแคลน อาศัยอยู่ด้วยความยากลำบากและขาดความปลอดภัยได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย มั่นคงมากยิ่งขึ้น

โดยมี

โดยมี ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ นางณัชทลิดา ตันมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการมอบเงินในครั้งนี้ด้วย