สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๖

           วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๖  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบ พร้อมให้คำปรึกษา สังเกตการณ์การรับสมัครสอบและให้กำลังใจบุคลากรที่ทำหน้าที่รับสมัครสอบ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑