รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิตฯ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2  ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้บริหารจากส่วนกลาง(สพฐ.) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 จำนวน 90 คน ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สพฐ. เข้ากราบนมัสการ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น และตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการ รวมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด ครั้งนี้