สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลโรงเรียน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ “เงินอุดหนุนรายหัว” ณ ห้องประชุมลีลาวดี สพป.มหาสารคาม เขต 1


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อจากคลังเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่างหนองปลิง ณ ห้องประชุมบ้านหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)