ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมการบริหารจัดการข้อมูล สารเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC)

เวลา 09.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC) ซึ่งข้อมูลในระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะนำไปใช้เพื่อวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่โรงเรียนจะได้รับงบประมาณตลอดจนอัตราการกำหนดอัตรากำลังของโรงเรียน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ