แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

หนังสือ ศธ 04001/ว 2200 เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และรายละเอียดเพิ่มเติมดังลิงค์นี้ รายละเอียดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

สุดสาคร รวดเร็ว