สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมทางไกล  VDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย

+++++วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และนางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ   เรวดี…ภาพ / ข่าว