โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน