สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางกชพร ศิริปรุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา/ถวายอดิเรก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๔๖ รูป ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี