รับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สี่(3 มิถุนายน 2566) สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งวันที่สี่ของการรับสมัครฯ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้เยี่ยมพบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่รับสมัครครูผู้ช่วย เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ พร้อมได้สอบถามพูดคุยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำกับผู้มาสมัคร การรับสมัครในวันนี้ค่อนข้างคึกคัก มีผู้เดินทางทยอยมาสมัครอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดราชการทำให้มีผู้เดินทางมาสมัครมากกว่าวันที่ผ่านมา3 วัน โดยบรรยากาศภาพรวม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในวันนี้มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น จำนวน 195 คน.-