เหรียญทอง กีฬาเทควันโน กีฬาแห่งชาติ โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน