ผู้อำนวยการ สพร.สพฐ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

4 มิถุนายน 2566 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินการรับสมัครฯ ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ใน 4 วันที่ผ่านมาของการดำเนินการรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งนี้ จำนวน 6 สาขาวิชาๆ ละ 1 ตำแหน่ง รวม 6 ตำแหน่ง นับถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รวมทุกสาขาวิชา จำนวน 232 คน