สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ  ครูผู้ช่วย  วันที่ห้า 

วันที่ 4   มิถุนายน  2566  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 มอบหมายให้นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เชต 1 กำกับ  ดูแล ให้กำลังใจ คณะกรรมการฯ และผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์     ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรับสมัครฯ  มีผู้มาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    จำนวน 4 วิชาเอก รวม 4 อัตรา  (ปฐมวัย  ประถมศึกษา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  จำนวนผู้สมัครสี่วันที่ผ่านมา  รวม  1,233 คน (ปฐมวัย 278 คน, ประถมศึกษา 18 คน,พลศึกษา 324 คน, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 613 คน)  พร้อมนี้ นายใบบุญ   บุญทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบฯ ด้วย