ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน”32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน”