อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เยี่ยมหน่วยรับสมัครครูผู้ช่วย สพป.กระบี่  

 //////วันที่  6 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    ที่โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร  นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี  ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  และ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาสมัครสอบแข่งขันฯ รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยในการรับสมัคร โดยมีนายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าในการรับสมัคร  พบว่าบรรยากาศการรับสมัครวันสุดท้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ  มีผู้มาสมัครบางตา โดยประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้เน้นย้ำคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้ดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม ไร้ทุจริต ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน
                สำหรับจำนวนผู้มาสมัครทุกสาขาวิชาเอก ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,335 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 147 คน ภาษาไทย 107 คน ภาษาอังกฤษ 67 คน  วิทยาศาสตร์ 282 คน สังคมศึกษา 61 คน พลศึกษา 126 คน นาฏศิลป์ 25 คน คอมพิวเตอร์ 289 คน ประถมศึกษา 40 คน ปฐมวัย 189 คน และเกษตร 2 คน