สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะที่ 5 (ปีการศึกษา 2565 – 2569) เพื่อให้มีข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับข้อมูลนักเรียนตามสภาพจริง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประชากรที่มีแนวโน้มลดลง โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว