สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม เพื่อติดตามงานตามนโยบาย

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 08.00 น. **ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อม นางจันจิรา ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 16/2566 เพื่อติดตามงานตามนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และติดตามผลการดำเนินงานในสำนักงาน ของทุกกลุ่มงาน