สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลลำปาง