รับสมัครสอบฯ ครูผู้ช่วย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เสร็จสิ้น การดำเนินการเรียบร้อย

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม –  6 มิถุนายน 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ระหว่างการดำเนินการรับสมัคร นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการ และให้กำลังใจผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการรับสมัคร ทั้ง 7 วัน โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เข้าตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สรุปการดำเนินการรับสมัครเมื่อครบกำหนดการรับสมัคร กลุ่มวิชา/สาขาวชาเอก คณิตศาสตร์ ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 53 คน กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ภาษาไทยผู้สมัครสอบแข่งขันฯ  44  คน กลุ่มวิชา/สาขาวชาเอก ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครรสอบแข่งขันฯ 47 คน กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ  86   คน กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ  33 คน และกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย  จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ  66  คน รวมมีผู้สมัครสอบแข่งขัน 6 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก  จำนวนทั้งสิ้น   329   คน