ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ได้นำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาวการศึกษา ได้นำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายกรวัฒนา นาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง / ข่าว – สิริชัย  ศรีชัย / ภาพ