สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯสวมหมวกให้น้องจังหวัดพังงา” ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

+++++วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการ”ผู้ว่าฯสวมหมวกให้น้อง” จังหวัดพังงา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการสวมหมวกนิรภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนต่างๆที่ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังไม่มีหมวกนิรภัยสำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เรวดี…ข่าว