ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 69 ปี เพื่อจัดหาทุนสร้างถนนภายในโรงเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

เวลา 07.30 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 69 ปี เพื่อจัดหาทุนสร้างถนนภายในโรงเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนหนองแวงเหนือ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สนองนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา