อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต”

9 มิถุนายน 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมบันทึกภาพกับบุคลากรในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่พร้อมใจกัน “นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต” เพื่อเป็นการร่วมเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน และครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สวมใส่ผ้าไทยของท้องถิ่น และรณรงค์การใช้ภาชนะใส่อาหารที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้ภาชนะโฟมหรือถุงพลาสติกใส่อาหาร เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและเป็นการงดใช้วัสดุที่ยากต่อการย่อยสลาย หรือส่งผลด้านมลพิษ โดยกำหนดร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน แต่โดยทางปฏิบัติตามวิถีชีวิตประจำวัน บุคลากรในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจกันแต่งการด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์ และนำภาชนะใส่อาหารมารับประทานโดยปกติประจำอยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ “นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1