ร่วมพิธีส่ง-มอบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart  Classroom) เสม็ดรวมใจ”

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธี ส่ง-มอบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เสม็ดรวมใจ” เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธี ส่ง-มอบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เสม็ดรวมใจ” โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกเป็นกตาล ซึ่งเป็นการระดมทรัพยากรจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน เพื่อหาทุนสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ โดยได้ขอกำลังพลสนับสนุนจากกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ดำเนินการต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งมีพิธีส่งมอบในวันนี้ โดยมี พันเอก พิชิตชัย ทองตันไตรย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ เป็นประธานส่ง-มอบห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนอีกด้วย โดยมี นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ระดมทรัพยากรโดยการจัดตั้งผ้าป่าเพื่อการศึกษา “คืนสู่เหย้า ชาว ขาว-เขียว”  ขึ้น เพื่อสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart  Classroom)  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและศิษย์เก่า และได้ขอการสนับสนับสนุนกำลังพล จากกองพันทหารราบที่ ๔  กรมทหารราบที่ ๒๓ เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  ซึ่งสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  รองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ได้รับการสนับสนุนกำลังพลชุดทหารช่างจิตอาสาจาก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓  เข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ห้องเรียน โดยเทพื้น ก่อผนัง  ทำเวที  ติดตั้งหน้าต่าง-ประตู  ระบบไฟฟ้า – พัดลม  ฝ้าเพดาน  ทาสีภายใน – ภายนอก ปูกระเบื้อง ติดตั้งกันสาดหน้าอาคาร  จนแล้วเสร็จ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พันโท ปนิธิ ศรีจิวังษา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๔  กรมทหารราบ ที่ ๒๓ ที่ได้จัดชุดทหารช่างจิตอาสา  โดยมี จ่าสิบเอก บุญนา  อังกรรัมย์  หัวหน้าชุดช่างจิตอาสา พร้อมทหารชุดช่างจิตอาสา  ที่ได้ดำเนินก่อสร้างต่อเติม “ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เสม็ดรวมใจ” (บุญมี คำหอม/ณัฐฐาวีรนุช แซ่เอี้ยว : ภาพ)