ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมจาก 4 เขตพื้นที่การศึกษา Online ผ่านระบบ Microsolf team

10 มิถุนายน 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม โดยความร่วมมือจาก 4  เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 และ สพป.เลย เขต 1 โดย ระบบ Online ผ่าน Microsolf team ซึ่งมี ครูและศึกษานิเทศก์ จากทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 250 คน เพื่อให้ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา และนำกระบวนการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมและต่อยอดการทำความดี มีคุณธรรมแบบเชิงรุก ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน และ Coaching โครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วชิระ สุปภาโส ประธานพระวิทยากร วัดเทวีวรญาติ กรุงเทพฯ และพระอาจารย์คำวชิรวโส วัดนาคกลาง กรุงเทพฯ ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรการอบรม 2 วัน (วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566)