สพป.ตาก เขต 1 อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก