“สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงมุทิตาจิต คารวะแด่ผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงมุทิตาจิต คารวะแด่ผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส ในพิธีประกอบด้วย การสักการะเปลี่ยนผ้าห่มและสรงน้ำ “พระพุทธปฐมคหณาปชานิมิต”  พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงาน และบ้านพัก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ๙ รูป (อาหารปิ่นโต) ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นางสโรชินี โอชโร  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อาวุโส ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง