สพป.ตาก เขต 1 ออกตรวจติดตามการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 นำทีมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน(พสน.) สพป.ตาก เขต 1 ออกตรวจการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจอำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562