สระแก้ว 2 ประชุมผู้บริหารและรดน้ำขอพรผู้บริหาร

วันที่ 10  เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทยที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ที่ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีที่สำคัญ และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ   โดยมี นายกำพล  กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา  สพป.สระแก้ว เขต 2