ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร ณ โรงเรียนบ้านคอนสาร โดยมี นายวีระ ชาติชำนาญ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เป็นเกียรติในพิธีเปิด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย