สพป.กระบี่ ทำบุญสำนักงาน พร้อมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานนำบุคลากรในสังกัด ทำบุญสำนักงานโดยการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป นำโดยพระราชสุทธิวิมล ดร. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อย ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลและมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการงานการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรในสังกัด หลังจากนั้นได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562  จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายยุทธนา  จินดา รอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายไพโรจน์  บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางปราณี  ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ และนางธิดารัตน์  เม่งบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามร่วมกัน
ซึ่งการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายนของทุกปี