ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ“ครูผู้ช่วย”สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เรียบร้อยคุมเข้มทุกขั้นตอน

25 มิถุนายน 2566 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งใช้สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.ได้รับการรายงานข้อมูลจาก นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามระเบียบ กฏหมายและแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างเข้มทุกขั้นตอน ได้รับความร่วมมือจาก กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ นำอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้เข้าสอบมาใช้ในการคัดกรองผู้เข้าสอบและดูแล รักษาความปลอดภัยตลอดเวลที่ดำเนินการสอบ หน่วยกู้ภัยอำนวยความสะดวกและร่วมรักษาความปลอดภัย โดยหน่วยสอบ : อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ใช้โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 เป็นสนามสอบ จัดสอบจำนวน 6 วิชาเอก จำนวน 16 ห้องสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใน ตรวจสอบได้ และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการดำเนินการจัดสอบ คณะ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นายพยงค์ ยาเภา ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และสังเกตุการณ์ในการดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ด้วย