ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ณ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง โดยมี นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เป็นเกียรติในพิธีเปิด

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว และคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ สร้างความประทับใจให้กับคณะครู นักเรียน อย่างยิ่ง