26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำกล่าวปฏิญาณตนฯ โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และกิจกรรมอื่นๆ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยบุคลากรทุกคนร่วมสวมเสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยแต่ละโรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ตั้งของโรงเรียน จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องของพิษภัยยาเสพติด และการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น และเนื่องจากวันนี้ เป็นวัน“สุนทรภู่” บางโรงเรียนก็ได้ออกแบบให้มีการบูรณาการทั้ง 2 กิจกรรมของวันสำคัญ ในคราวเดียวกัน ซึ่งลูกๆ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตนเอง