ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดอบรมลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสาพระราชทานและตรวจเยี่ยม ณ รร.นาอินวิทยาคม

27 มิถุนายน 2566 นาย​มงคล รุณธาตุ ผู้​อำนวยการ​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธา​นเปิดการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน​ โรงเรียนนาอินวิทยาคม โดย นางณัฏฐา อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม ได้กล่าวรายงานว่า การอบรมลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสาพระราชทานครั้งนี้ กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่​ 27 – 30 มิถุนายน 2566 ณ​ โรงเรียน​นาอินวิทยาคม ผู้เข้ารับการอบรมเป็น​ ลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้งอยู่เขตอำเภอพิชัย ได้แก่ ​โรงเรียน​นาอินวิทยาคม 40​ คน​ โรงเรียนบ้านนายาง 40 คน และโรงเรียนบ้านปากคลอง 20 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ข้าราชการบำนาญในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หรือมีวุฒิทางการลูกเสือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ตระหนักในการถวายความจงรักภักดี​แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ องค์พระประมุขแห่งคณะลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือและเนตรนารีได้รับการส่งเสริมให้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน​ มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง​และบำเพ็ญประโยชน์​ต่อชุมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสาทุกคนร่วมทำกิจกรรม​จิตอาสา​ บำเพ็ญ​ประโยชน์​ มีจิตสาธารณะ​ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ซึ่งเมือเสร็จสิ้นจากการเปิดอบรมแล้ว นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนาอินวิทยาคมด้วย