สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการจัดทำมาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม

โดยมีหัวหน้าหน่วยงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว นพ.สุภาพ สำราญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นายวัชรินทร์ โคสะสุ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว พ.ต.ท.ชีวิน กสิกรรม รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรภูเขียว นางวิไลวรรณ มานะศิลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเขียว นานศุภชัย บุญคำภา ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอภูเขียว และ นายทัธชัย ฝากเซียงซา รองหัวหน้ากู้ภัยสว่างพุทธธรรม จุดภูเขียว ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำมาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมให้การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงช่องทางให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ต่อไป