อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เฟ้นหานักเรียนคนเก่งส่งต่อแข่งขันระดับประเทศ

28 มิถุนายน 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เป็นกิจกรรมที่แข่งขันเพื่อคัดนักเรียนที่ชนะเลิศส่งต่อแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 7 กิจกรรม และประเภทที่ 2 เป็นกิจกรรมที่แข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่ไม่มีการแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 2 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนมอบเกียรติบัตรยกย่อง และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย เพื่อให้คุณครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนได้มีขวัญ กำลังใจ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยทุกกิจกรรมเป็นการแข่งขันขากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 1 คน รวม 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน