สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย   เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ มี นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้มาปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ ในภาษาไทย ในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ กำหนดการแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน  ซึ่งมีการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ดังนี้ 1.การคัดลายมือ 2.การเขียนเรียงความ 3.การแต่งคำประพันธ์ 4.การอ่านจับใจความสำคัญ และ 5.รอบรอบรู้วรรณคดี