สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 3/2561

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 3/2561  ในวันที่ 9  ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงข้อราชการและความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆให้บุคลากรได้รับทราบ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ