การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”

ค์”