สพม.พิจิตร ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเลิศ เขตตรวจราชการที่18

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วย นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และ บุคลากร สพม.พิจิตร ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเลิศ เขตตรวจราชการที่18 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมและให้ข้อคิดในการดำเนินกิจกรรมตามบู๊ทนิทรรศการต่างๆ ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ทั้งนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินปอเพื่อถอดบทเรียนในการประสบเหตุการณ์วาตภัย พร้อมทั้ง เยี่ยม ให้กำลังและพูดคุยฟื้นฟู้สภาพจิตใจนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประสบภัย ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม