สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรัตน์ กะตะศิลา น.ส.ประไพรินทร์ นธีนาม  นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายปิ่นโตภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัยไทยธรรม ใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี  หลังจากนั้นสักการะพระพุทธรูปประจํากระทรวง และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว
หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. ได้จัดกิจกรรม 5 ส.

ใช้เวลา