ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบ 20 ปี

7 กรกฎาคม 2566 วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบ 20 ปี นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ดร.สมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ วันจิ๋ว และ ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและตนเอง ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน และแสดงพลังที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วบุคลากรได้พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 5 ส.ในห้อปฏิบัติงานของตนเองด้วย