สพม.พิจิตร ทำบุญตักบาตร และ จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร