สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร หลักประจำ”  รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ “เป็นเบ้า  เป็นแม่พิมพ์ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดอบรมและประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายพิจิตร  บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ ภาคเช้า เป็นข้าราชการสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๔ , สพม. เขต ๓๒ และภาคบ่าย ข้าราชการสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ และ ๓