ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ชื่นชมเด็กเก่ง รร.นาอินวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับ ม.4-6 ระดับประเทศ

นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวณัฐนิชา ทองพืช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม อีกหนึ่งเด็กเก่งของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566  โดยรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง นางสาวณัฐนิชา ทองพืช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เป็นผู้แทนเข้าแข่งขันการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับประเทศ  โดยมี นางกำไร กรแก้ว ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้รับการสนับสนุนจาก นางนัฏฐา อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในทุกด้านสำหรับการเข้าแข่งขันครั้งนี้  และ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมของ “นาอินทีม”